Skip to main content

04-862232  052-4200230  דרך אלנבי 9, חיפה

תביעות ביטוח לאומי

ייצוג בתביעות אובדן כושר עבודה

תביעת אובדן כושר עבודה בביטוחי חיים ותאונות אישיות, תביעות לפנסיית נכות מקרנות פנסיה ותיקות וחדשות, אובדן כושר עבודה בתביעות ניזיקין.

 משרדנו מייצג תובעים אשר בשל מצבם הרפואי נשלל מהם הכושר להמשיך בעבודתם.

רבים אינם מודעים לעובדה כי במסגרת ביטוח החיים שרכשו או במסגרת קרן הפנסיה שבה נם עמיתים קיים כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה.

המשמעות היא כי קיימת זכאות לתשלום חודשי קבוע, עד לגובה של 75% מהשכר, בגין כל חודש בו מתקיים מצב רפואי של אובדן כושר עבודה בכפוף לתנאי הפוליסה/קרן הפנסיה.

אנו מתמחים בייצוג תובעים בתביעות למימוש זכויות למימוש זכויות בגין מצב רפואי של אובדן כושר עבודה וזאת במטרה לאפשר להם קבלת תשלום חודשי קבוע במצב זה, בו הם חסרי יכולת לעבוד בשל מצב רפואי - ובכך לאפשר להם המשך חיים בכבוד למרות מצב הרפואי.

פעמים רבות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מערימות קשיים במהלך התביעה, ולכן חשוב ביותר לנהל תביעות אלו באמצעות משרד כמשרדנו, המתמחה בייצוג בתביעות אלו ובעל ניסיון עשיר בניהול תביעות אובדן כושר עבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים.

לקביעת פגישת ייעוץ
עם עו''ד רועי אייל

04-862232
052-4200230 

דרך אלנבי 9, חיפה 

צור קשר

הכנס את שמך בבקשה
הכנס את אימייל שלך בבקשה
הכנס את טלפון שלך בבקשה
Please let us know your message.