Skip to main content

04-862232  052-4200230  דרך אלנבי 9, חיפה

תביעות קטינים ותאונות תלמידים

ייצוג קטינים ותלמידים נפגעי תאונות ומחלות

ייצוג קטינים בתביעות נזיקין וביטוחיות בגין תאונות במוסד חינוכי, בחוגים, טיולים, חוגי ספורט, בשטחים ציבוריים, תאונות בדרך, מימוש זכויות מקיף לרבות תביעות לקצבת ילד נכה - ביטוח לאומי

מאמר זה מתמקד בביטוח ייחודי לתלמידים, אשר נועד לפצות תלמיד אשר נפגע בתאונה מזכה לפי כללי הפוליסה.

לפי חוק לימוד חובה כל רשות מקומית בישראל (עירייה, רשות מקומית, רשות אזורית וכו') מחויבת לדאוג לביטוח עבור התלמידים אשר לומדים במוסדות חינוך שבשטחה, בכל בעלות שהיא ואשר מפוקחים ע"י משרד החינוך, בביטוח הקרוי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הוא ביטוח אחיד, קבוע וזהה לכל תלמיד בישראל ואת התשלום עבורו גובות הרשויות במסגרת התשלומים אשר נגבים מההורים בגין כל שנת לימודים.

חשוב לציין - "תלמיד" לפי הפוליסה מוגדר בין היתר כתלמיד בית ספר, גן ילדים, תלמידי ישיבות עד גיל 45 ותלמידי סמינרים למורים עד גיל 45.

ביטוח זה חל בכל ימות השנה ומקנה פיצוי במקרה של תאונה (בהתאם לתנאי הפוליסה ולמעט חריגים שיפורטו בהמשך), ללא כל קשר למקום התרחשות התאונה, שעת התרחשותה, בין אם יש קשר לפעילות המוסד החינוכי בו לומד התלמיד שנפגע ובין אם לאו.  לכן גם תלמיד אשר נפגע בתאונה שארעה למשל בזמן חופשה מלימודים או במהלך טיול משפחתי בחו"ל, יוכל להיות זכאי לפיצוי עפ"י ביטוח זה.


חשוב לציין כי לא כל תלמיד אשר נפגע בתאונה יהיה זכאי באופן אוטומטי לפיצוי עפ"י ביטוח זה, שכן ביטוח זה מקנה פיצוי כספי לתלמיד שנפצע, בין היתר, במקרים הבאים: 

  • במקרה בו התאונה הובילה למצב של אי כושר רפואי, בתנאי שהתלמיד שהה במצב של אי כושר רפואי לתקופה העולה על 90 יום רצופים ועד מקסימום 6 חודשים.
  • במקרה בו התלמיד אושפז עקב התאונה.
  • במקרה בו התאונה הותירה בתלמיד נכות קבועה בשיעור העולה על 5% ושאינה נכות אסתטית.
  • במקרה של אובדן שן או נזק לשן שאינה ניתנת לשיקום.
  • במקרה בו התאונה הובילה למות התלמיד.

הסכומים לפי ביטוח זה הם קבועים וזהים לכל תלמיד ללא קשר לאופי הנכות, גילו של התלמיד או השכלתו ומתעדכנים מעת לעת.

עצם הזכאות לתבוע פיצוי מכוח ביטוח זה אינה שוללת את האפשרות לתבוע, בנוסף, גורמים אחרים (ככל שיש עילה לכך) ולקבל פיצוי נוסף ממקורות נוספים, ולדוגמא: תלמיד אשר נפל ברחוב עקב מפגע במדרכה יוכל לתבוע פיצוי גם מחברת הביטוח אשר מבטחת אותו בביטוח תאונות אישיות תלמידים וגם את הרשות המקומית בתביעת רשלנות .

יש לציין כי ביטוח תאונות אישיות תלמידים אינו חל במקרים מסוימים אשר מוחרגים באופן מפורש בפוליסה, כגון: תאונות דרכים, תאונות עבודה, מקרים של נזק עקב רשלנות רפואית או מקרים של נזק עקב פיגועי טרור ועוד ולכן  במקרים שכאלו אין אפשרות לתבוע פיצוי מחברת הביטוח – אז לניתן לתבוע פיצוי במסלולים הייחודיים שנקבעו בחוק למקרים אלו (בנקודה זו ראוי לציין כי ניתן להרחיב את תחולת הפוליסה גם על מקרים של תאונות דרכים שאירעו בחו"ל בתוספת תשלום מיוחדת).

על פי ההנחיות של הממונה על הביטוח במשרד האוצר, על חברות הביטוח השונות אשר מבטחות את תלמידי הרשויות בביטוחי תאונות אישיות תלמידים להעביר לרשות העתקים של הפוליסה וכן טופס שבו מפורטים בשפה נוחה להבנה עיקרי הפוליסה, לצורך חלוקתם ע"י הנהלת בתי הספר לכלל התלמידים בעת פתיחת שנת הלימודים. למרבה הצער, בפועל הדבר אינו מתבצע תמיד ונוצר מצב מצער שרבים כלל אינם מודעים על עצם קיומו של ביטוח זה ובעקבות זאת אנו נתקלים במקרים רבים בהם תלמידים "מפספסים" את האפשרות לקבל בהתאם לפוליסה בשל אי ידיעה.

חשוב מאוד לדעת ולזכור כי תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים ניתן להגיש בתוך פרק זמן של 3 שנים בלבד (!)  מיום קרות התאונה שגרמה לנזק למעט מקרים בהם הנפגע הוא קטין אז ניתן לתבוע עד הגיעו לגיל 21 (3 שנים מגיל 18).

תביעות לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים הן תביעות משפטיות לכל דבר ועניין, ובמידה וחלילה ארעה תאונה לתלמיד, מומלץ לפנות לעורך דין אשר מתמחה בתחום לצורך קבלת ייעוץ מקיף ומקצועי וייצוג משפטי לצורך מיצוי מלא של הזכויות.

לקביעת פגישת ייעוץ
עם עו''ד רועי אייל

04-862232
052-4200230 

דרך אלנבי 9, חיפה 

צור קשר

הכנס את שמך בבקשה
הכנס את אימייל שלך בבקשה
הכנס את טלפון שלך בבקשה
Please let us know your message.