Skip to main content

04-862232  052-4200230  דרך אלנבי 9, חיפה

תביעות משרד הבטחון

תביעות משרד הבטחון

ייצוג של חיילים, אנשי קבע, שוטרים, סוהרים, אנשי כוחות הביטחון ומילואים בתביעות כנגד קצין התגמולים בגין תאונות במהלך שירות/מחלות שירות, אירועים חריגים, ערעורים על החלטת קצין תגמולים, החמרת מצב ונכות מוסבת.

חיילים, אנשי קבע, שוטרים וסוהרים אשר נפגעו או חלו במהלך שירותם ועקב שירותם, רשאים להגיש תביעה להכרת זכות כנגד משרד הביטחון, אגף השיקום, במטרה להכיר בהם כ"נכים" וזאת עפ"י הוראותיו של חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב אשר קובע הסדר ייחודי להגשת תביעות וקבלת תגמולים לזכאים על פיו.

חייל, איש קבע, שוטר או סוהר אשר נפצע או חלה במחלה במהלך ועקב שירותו הצבאי אינו רשאי להגיש תביעה נזיקית כנגד הגוף שבו שירת של המדינה והדרך היחידה היא להגיש "תביעה להכרת זכות" בהתאם להוראות חוק הנכים.

התביעה מוגשת לקצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון. לאחר הגשת התביעה מתחיל תהליך של בדיקת התביעה ע"י קצין התגמולים - הבדיקה כוללת איסוף תיעוד רפואי, איסוף מידע עובדתי על נסיבות התאונה/מחלה, בד"כ התובע נדרש גם להגיש תצהיר שבו הוא מתאר את נסיבות פציעתו/מחלתו ואף נדרש להעביר פרטים של עדים אשר יכולים לאשר את גרסתו. בנוסף, התובע נדרש לעמוד לבדיקה רפואית בפני רופא מומחה מטעם קצין התגמולים.

סעיף 31 לחוק הנכים קובע כי קצין התגמולים ידון ויפסוק בכל תביעה בהקדם ככל האפשר. למרות שבסעיף החוק נאמר "בהקדם ככל האפשר", על קצין התגמולים להחליט בנוגע לתביעה בתוך תשעה חודשים מיום שמסר לידיו התובע את כל המסמכים לדרישתו או התייצב לבדיקות כנדרש, וזאת לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), תשנ"ה-1995.

לפי סעיף 31(ב) על קצין התגמולים להודיע לנכה את החלטתו בדואר רשום.

אם קיבל התובע הודעה כי התביעה הוכרה - מוזמן התובע לבדיקה בפני וועדה רפואית מחוזית של משרד הביטחון, אשר תפקידה לבדוק אותו ולקבוע את אחוזי הנכות אשר נגרמו לו בעקבות הפציעה/מחלה המוכרת.

את החלטת הוועדה הרפואית המחוזית מקבל התובע בכתב ובהתאם להחלטה קמות לתובע זכויות שונות, כדלקמן:

- נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות שבין 1%-9% אינו זכאי לפיצוי חד פעמי או לקצבה.

- נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות בין 10% ל-19% ולפי תיקון בחוק הנכים, אשר נכנס לתוקף ב 1.1.1996 (אינו חל על נכה שהגיש תביעתו קודם למועד זה) יהיה זכאי למענק כספי חד פעמי*.

 *סכום המענק לפי הטבלה הבאה ( הסכומים המוצגים נכון לשנת 2010 ובפועל גבוהים יותר):

דרגת נכות               גובה המענק

% 10                   35,778.24 ש"ח

11%                    45,551.25 ש"ח

12%                    56,450.68 ש"ח

13%                    66,753.85 ש"ח

14%                    76,990.80 ש"ח

15%                    86,962.75 ש"ח

16%                    98,059.25 ש"ח

17%                    108,693.74 ש"ח

18%                    119,858.31 ש"ח

19%                    135,329.60 ש"ח

​ראוי לציין כי נכה שנקבעה לו דרגת נכות שבין 1%-19%  יקבל טיפול רפואי ע"י קופות החולים, ככל מבוטח אחר, גם בנוגע לפגיעה או המחלה שארעה לו במהלך ועקב השירות. נכה אשר הוועדה הרפואית קבעה לו דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה, יהיה זכאי לקצבה חודשית לכל חייו* והטבות רבות נוספות,כגון: מימון לימודים במסגרת שיקום, חמי מרפא, פטור מתשלום אגרת טלוויזיה, הנחה בתשלומי ארנונה, מענק נישואין ועוד. (קיימות הטבות נוספות וייחודיות לקבוצות נכים ספציפיות כגון נכים פגועי גפיים תחתונות, פגועי נפש, נכי 100% ועוד).

להלן סכום הקצבה לנכים עם דרגת נכות מעל 19% (נכון לשנת 2014):

דרגת נכות:                                   סכום הקצבה

20%                                                 832 ש"ח

30%                                                 1248 ש"ח

40%                                                 1664 ש"ח

50%                                                 2080 ש"ח

60%                                                 2496 ש"ח

70%                                                 2912 ש"ח

80%                                                 3328 ש"ח

90%                                                 3744 ש"ח         

100%                                               4161 ש"ח 

100%+                                             5824 ש"ח           

 

בכל מקרה, תוך 45 יום מיום קבלת תשובת הוועדה הרפואית המחוזית, רשאי הנכה להגיש ערר על ההחלטה.

הערר מוגש לוועדה רפואית עליונה אשר רשאית לשנות את החלטת הוועדה הרפואית המחוזית.

על החלטת וועדה רפואית עליונה רשאי הנכה לערער פעם נוספת בפני ביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.

יש לציין כי כל נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות רשאי להגיש בקשה לבדיקה חוזרת עקב החמרת מצבו הרפואי.

המשמעות היא שנכה אשר נקבעה לו בעבר דרגת נכות מסוימת אשר החמירה - זכאי לעמוד לבדיקה חוזרת בפני וועדה רפואית המוסמכת לשנות את דרגת הנכות שנקבעה לו בעבר.

נכה שתביעתו להכרת זכות נדחתה ע"י קצין התגמולים רשאי להגיש ערעור בפני וועדת ערעורי נכים, בבית משפט השלום שבאזור מגוריו.

וועדת ערעורי נכים היא וועדה המורכבת משלושה: שופט, רופא מוסמך ונציג ציבור ותפקידה לדון בערעור ולהחליט האם החלטת קצין התגמולים מוצדקת אם לאו.

וועדת ערעורי הנכים רשאית להפוך על פיה, לשנות או לאמץ את החלטת קצין התגמולים.

ערעור בפני ועדת ערר נכים הוא הליך משפטי מורכב הדורש בקיאות, ידע והבנת החוק והפסיקה ואנו ממליצים לכל תובע שנדרש להגיש ערעור מסוג זה לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין אשר מתמחה בתחום. 

משרדנו מתמחה בייצוג נכים בהליכי תביעה להכרת זכות כנגד קצין התגמולים, בוועדות רפואיות, בערעורים בפני וועדת ערעורי נכים, בערעורים על וועדות רפואית בפניי וועדה רפואית עליונה ובבית המשפט המחוזי. בנוסף אנו מייצגים נכי צה"ל בהליכים פנימיים לנכים מוכרים כגון: תגמולי חוסר פרנסה, נצרך, תגמולי טיפול רפואי ועוד.

 
לקביעת פגישת ייעוץ
עם עו''ד רועי אייל

04-862232
052-4200230 

דרך אלנבי 9, חיפה 

צור קשר

הכנס את שמך בבקשה
הכנס את אימייל שלך בבקשה
הכנס את טלפון שלך בבקשה
Please let us know your message.